Τοποθεσία
Διεύθυνση: Αθανάσιου Διάκου 32
Τηλέφωνο
Τηλέφωνο: 698 008 1745
Email
info@kontoxristosergon.gr